Samen onderzoeken wat horizontaal leiderschap in de praktijk betekent. 

Initiatieven nemen: van oriënteren tot en met verankeren