Доступные курсы

Schooling IMO Profession

Schooling IMO Profession

The fundamental of the IMO methodology
Курс

Initiative taking

Initiative taking

Beacons in Processes of Change
Курс

The Human Soul

The Human Soul

The most forgotten dimension of the organizaiotion: the human soul....
Курс

Organization Development

Organization Development

The development of both the organization and the individual people ...
Курс

Horizontal Leadership

Horizontal Leadership

Bring people into a lively process to make a next step. Discover th...
Курс
Гостевой доступ

IMO Basics

IMO Basics

A brief introduction to the IMO methodology, its core values and th...
Курс

INITIATIEVEN NEMEN

INITIATIEVEN NEMEN

Курс

Kenniskring

Kenniskring

Samen onderzoeken wat horizontaal leiderschap in de praktijk beteke...
Курс

Duurzaam Vernieuwen

Duurzaam Vernieuwen

Initiatieven nemen: van oriënteren tot en met verankeren
Курс

Развитие организации

Развитие организации

Курс